Aktualności

Wyszukaj artykuł
 • Strona główna
 • »
 • Postępowania ofertowe
 • »
 • Zapytanie ofertowe w postępowaniu na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę parteru Hotelu „HETMAN” w Rzeszowie z przeznaczeniem na salę konferencyjną wraz z zapleczem.”
 • Zapytanie ofertowe w postępowaniu na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę parteru Hotelu „HETMAN” w Rzeszowie z przeznaczeniem na salę konferencyjną wraz z zapleczem.”

  29.10.2018 | Postępowania ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę parteru Hotelu „HETMAN” w Rzeszowie z przeznaczeniem na sale konferencyjną wraz z zapleczem.

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę parteru Hotelu „HETMAN” w Rzeszowie z przeznaczeniem na salę konferencyjną wraz z zapleczem ,  z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień  w tym w szczególności  : pozwolenia na wykonanie prac budowlanych, uzgodnień pod względem wymagań higienicznych, sanitarnych i przeciw pożarowych oraz uzgodnień konserwatorskich.

  Dokumentację należy wykonać zgodnie z Decyzją o warunkach zabudowy  nr AR.6730.55.7.2017.IB55 wydaną przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w dniu 22.06.2017r.

  Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 wraz z załącznikami 4, 5, 6 i 7) i złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego  do dnia 19 listopada 2018 r. do godz.14:00.

  Oferty przesłane w inny sposób nie będą brane pod uwagę.

   

  Załączniki do postępowania:

  1. Hetman Sala Konferencyjna projekt – Specyfikacja

  2. Wzór D umowy Hetman sala konferencyjna – rozbudowa

  3 . Formularz ofertowy

  4. Załacznik nr 4 – oświadczenie

  5. Załacznik Nr 5 Wykaz prac

  6. Załacznik nr 6 Wykaz osób

  Załacznik 1 a do Specyfikacji

  Załącznik Nr 7 – potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

  Zapytanie ofertowe

  lista aktualności
  

  Nasi partnerzy