Aktualności

Wyszukaj artykuł
 • Strona główna
 • »
 • Postępowania ofertowe
 • »
 • Zapytanie ofertowe w postępowaniu na „Remont tarasów na I piętrze Hotelu Belwederski w Warszawie”.
 • Zapytanie ofertowe w postępowaniu na „Remont tarasów na I piętrze Hotelu Belwederski w Warszawie”.

  17.10.2018 | Postępowania ofertowe

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie kompleksowych prac budowlanych związanych z remontem tarasów na pierwszym piętrze Hotelu Belwederski w Warszawie.

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na remoncie tarasów na pierwszym piętrze Hotelu Belwederski w Warszawie przy ul. Belwederskiej 44C. Szczegółowy zakres zamówienia określony w Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

  Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych m. in. w poniższym zakresie:

  1. rozebranie posadzek z płytek na balkonach wraz z cokołami,
  2. demontaż i ponowny montaż urządzeń klimatyzacji w celu wykonania prac,
  3. wymiana balustrad,
  4. reprofilacja płyt balkonowych,
  5. wykonanie wylewek polimerocementowych z odpowiednimi spadkami,
  6. wykonanie odwodnień liniowych tarasowych i ich podłączenie pod istniejące rury spustowe,
  7. wykonanie poliuretanowej nawierzchni balkonów,
  8. wyczyszczenie, lub ewentualnie wymiana obróbek blacharskich balkonów,
  9. wymiana podsufitki pod tarasami.

  Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz załącznikami i przesłać drogą mailową

  do dnia 24.10.2018r. do godz. 14:00

  drogą mailową na adres k.gutowski@amwhotele.pl

  Oferty przesłane w inny sposób nie będą brane pod uwagę.

  Przedmiar – Taras – Hotel Belwederski

  Załącznik nr 1 – Specyfikacja – Belwederski Taras

  Załącznik nr 2 – umowa Belwederski – Tarasy

  Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy – Belwederski Taras

  Załącznik nr 4 – Oświadczenie – Belwederski Taras

  Załącznik nr 5 – potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

  Zapytanie ofertowe – Belwederski Taras

  lista aktualności
  

  Nasi partnerzy