Aktualności

Wyszukaj artykuł
 • Strona główna
 • »
 • Aktualności
 • Bez kategorii
 • Postępowania
 • Postępowania ofertowe
 • »
 • Royal Kraków – prace budowlane w pomieszczeniach gastronomii – WYKONAWCA
 • Royal Kraków – prace budowlane w pomieszczeniach gastronomii – WYKONAWCA

  27.10.2017 | Aktualności

  AMW HOTELE Sp. z o.o.

  z siedzibą w Warszawie, przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

  tel. (22) 417 10 90, www.amwhotele.pl

  .

  Ogłasza wszczęcie postępowania ofertowego w zakresie wyboru:

  .

  .

  WYKONAWCY KOMPLEKSOWYCH PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU HOTELU ROYAL W KRAKOWIE PRZY UL. ŚW. GERTRUDY 26-29 W KAMIENICY NR 29 NA CELE GASTRONOMICZNE

  .

  Zakres prac został szczegółowo opisany w Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone zgodnie ze Specyfikacją, Przedmiarami, Projektem budowlanym, Decyzją o pozwoleniu na budowę i Zapytaniem Ofertowym określonymi przez Zamawiającego, które są dostępne w załączniku.

  .

  Przedmiary, Decyzja o pozwoleniu na budowę oraz Projekt budowlany dostępne są w załączniku pn.: Dokumentacja projektowa.

  .

  Oferty prosimy składać w formie elektronicznej w postaci plików pdf na adres: k.jasnowska@amwhotele.pl

  Okres ważności oferty rozpoczyna się w dniu zgłoszenia, a kończy nie wcześniej niż z dniem podpisania Umowy.

  .

  Nieprzekraczalny termin składania ofert: 09.11.2017 r. (czwartek) do godz. 14.00.

  .

  .Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. .

  Postępowanie przeprowadzone będzie zgodnie z KC. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny.

  .

  Informacja uzupełniająca z dnia 06.11.2017 r.

  .

  Do składanej Oferty należy dołączyć:

  Formularz oferty

  Potwierdzenie wniesienia wadium

  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

  Wykaz zrealizowanych prac potwierdzających posiadanie wymaganego w postępowaniu doświadczenia  (wg załączonego wzoru)

  Szczegółowy kosztorys prac

  Wykaz osób skierowanych do zadania wraz z uprawnieniami i aktualną izbą

  Referencje (jeśli Oferent posiada)

  Potwierdzenie posiadanej polisy OC

  .

  .

  Informacja uzupełniająca z dnia 07.11.2017 r.

  Odpowiedzi na pytania z dn. 06.11.2017 r.

  .

  .

  ZAŁĄCZNIKI:

  Dokumentacja projektowa

  Zapytanie Ofertowe

  Specyfikacja przedmiotu zamówienia

  Formularz oferty, wykaz prac

  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału

  Wzór umowy

   

  .


  Kontakt w sprawie ogłoszenia: tel. 12 618 40 21 | e-mail: k.jasnowska@amwhotele.pl
  lista aktualności

  Nasi partnerzy