Aktualności

Wyszukaj artykuł
 • Strona główna
 • »
 • Aktualności
 • Postępowania
 • Przetargi
 • »
 • ROYAL KRAKÓW- najem pomieszczeń komercyjnych (60,68 m2)
 • ROYAL KRAKÓW- najem pomieszczeń komercyjnych (60,68 m2)

  28.07.2015 | Aktualności

  Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków posiada pomieszczenia komercyjne do wynajęcia, zlokalizowane w Hotelu Royal w Krakowie.

   

  Pomieszczenia komercyjne przeznaczone do wynajęcia o łącznej powierzchni użytkowej: 60,68 m2,
  w tym: powierzchnie użytkowe (25,87 m2, 12,50 m2), pomieszczenie socjalne (z kuchnią i łazienką
  z WC) (11,00 m2), przedsionek (11,31 m2) znajdują się na terenie Hotelu Royal kategorii trzy gwiazdkowej (***) położonego w Krakowie przy ul. św. Gertrudy 26-29, w budynku o nr 26. Dla w/w lokalu Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr KR1P/00069290/5. Przedmiot najmu wykorzystywany będzie na działalność handlową, usługową lub biurową.

   

  Warunkiem zawarcia umowy najmu jest uzyskanie przez Spółkę zgody, o której mowa w art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 1996 r.), zgodnie z którym: Spółka zobowiązana jest uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu
  z dnia wystąpienia o zgodę.

   

  Umowa najmu zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia przyszłego najemcy przez Grupę Hoteli WAM o uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 5a ustawy z dnia
  8 sierpnia 1996 roku o wykonywaniu uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Wzór obu umów- umowy przedwstępnej i przyrzeczonej znajduje się w załączniku.

   

  Oferty będą przyjmowane przez Zespół ds. Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Hoteli WAM
  Sp.z o. o. pod adresem: 31-048 Kraków, ul. św. Gertrudy 26-29, nr pokoju 301,
  mail: biuro@hotelewam.pl, tel: (12) 618 40 10.

   

  Istnieje możliwość odbycia wizji lokalu użytkowego, po wcześniejszym ustaleniu terminu
  z Dyrektorem Hotelu Royal Panią Magdaleną Lachowską pod nr telefonu: 601 946 541.

   

  Proponowana stawka czynszu najmu to: 66,00 zł/m² netto/miesiąc  (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych 00/100 za m²).

   

  Pliki do pobrania:

   

  Umowa przedwstępna (pom. komercyjne)

  Umowa Hotel (pom. komercyjne)

  lista aktualności
  

  Nasi partnerzy