Aktualności

Wyszukaj artykuł

OGŁOSZENIE O NAJEM POMIESZCZENIA RESTAURACYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO W HOTELU ISKRA ul. Planty 4, 26-600 Radom

Lokal o charakterze gastronomicznym przeznaczony do wynajęcia, o łącznej powierzchni użytkowej: 320,37 m2, w tym: restauracja wraz z kuchnią i zapleczem (224,37 m2), pomieszczenia gospodarcze w piwnicy (96,00 m2), znajdują się na terenie Hotelu Iskra kategorii trzy gwiazdkowej (***) położonego w Radomiu przy ul. Planty 4. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr RA1R/00013168/3. Przedmiot najmu wykorzystywany będzie na działalność gastronomiczną.

26.10.2018 | Aktualności
więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego Hotelu Royal w Krakowie

Postępowanie unieważnione

 

 

 

 

W postępowaniu, którego przedmiotem jest „wykonanie I etapu kompleksowych robot budowlanych polegających na remoncie i przebudowie  elewacji oraz dachu kamienicy nr 26 Hotel” Royal” zlokalizowanego w Krakowie przy ulicy. św. Gertrudy 26-29″

 

 

14.05.2018 | Aktualności
więcej

Postępowanie przetargowe o zbycie nieruchomości (oznaczonej jako działka nr 6/11) przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest:

zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej, obejmującej działkę o numerze ewid.:  6/11 obr. ewid. 0050 Karłowice AM-13, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00203858/2.

30.04.2018 | Aktualności
więcej

Postępowanie przetargowe o zbycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Sołtysowickiej 15 we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE:

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest:

zbycie nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 15, obejmującej działkę o numerze ewid.:  1/15 obr. ewid. 0050 Karłowice AM-17, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr

WR1K/00224631/8

 

 

30.04.2018 | Aktualności
więcej

Postępowanie przetargowe o zbycie nieruchomości gruntowej Hotelu Ułan w Grudziądzu

AMW HOTELE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie zbycia nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 53, obejmującej działki o numerach ewid.:  75/15 obr. ewid. 008, 14/38 obr. ewid. 010, 1/4 obr. ewid 010, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1, zawiadamia, iż postępowanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki, Uchwałą Zarządu z dnia 20.03.2018 r. z wynikiem pozytywnym, tj. z wyłonieniem nabywcy. 

 

OGŁOSZENIE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest: zbycie nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 53, obejmującej działki o numerach ewid.:  75/15 obr. ewid. 008, 14/38 obr. ewid. 010, 1/4 obr. ewid 010,

dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1. UŁAN – Ogłoszenie pełne 2017„Zasady zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW Hotele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie”Wzór ofertyUŁAN – Załącznik nr 1 do oferty

21.02.2018 | Aktualności
więcej


Nasi partnerzy