Aktualności

Wyszukaj artykuł

Royal Kraków – prace budowlane w pomieszczeniach gastronomii – WYKONAWCA

Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy kompleksowych prac budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń biurowych znajdujących się parterze budynku Hotelu „Royal” w Krakowie w kamienicy nr 29 na cele gastronomiczne na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej.

27.10.2017 | Aktualności
więcej

Postępowanie na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki AMW HOTELE Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza Spółki AMW HOTELE Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ulica św. Jacka Odrowąża 15 ogłasza postępowanie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki AMW HOTELE Sp. z o.o. za lata obrotowe 2017 – 2018.

Oferty należy składać na piśmie nie później niż w terminie do 10 listopada 2017 r., w sekretariacie Spółki 03-310 Warszawa, ul. Św. Jacka Odrowąża 15 do godz. 14.00 w zapieczętowanej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2017-2018″.

18.10.2017 | Bez kategorii
więcej

Komunikat o zamknięciu dwóch hoteli

AMW HOTELE Sp. z o. o., pragnie poinformować, że swoją działalność zakończyły dwa hotele należące do Spółki, są to: Hotel Bliza w Wejherowie oraz Hotel Neptun w Gdyni.

 

Jednocześnie zapraszamy do pozostałych 15 naszych hoteli.

5.10.2017 | Bez kategorii
więcej

Nasi partnerzy