Aktualności

Wyszukaj artykuł

Postępowanie przetargowe o zbycie nieruchomości gruntowej Hotelu Ułan w Grudziądzu

OGŁOSZENIE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest: zbycie nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 53, obejmującej działki o numerach ewid.:  75/15 obr. ewid. 008, 14/38 obr. ewid. 010, 1/4 obr. ewid 010,

dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1. UŁAN – Ogłoszenie pełne 2017„Zasady zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW Hotele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie”Wzór ofertyUŁAN – Załącznik nr 1 do oferty

21.02.2018 | Aktualności
więcej

Wyniki postępowania przetargowego

Zarząd AMW HOTELE Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego w przedmiocie zbycia nieruchomości obejmującej działki o numerach ewid. 75/15 obr. 008, 14/38 obr. 010, 1 /4  obr. 010, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 53 zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” zakończyło się wynikiem negatywnym , tj. bez wyłonienia nabywcydodaj tłumaczenie

13.02.2018 | Aktualności
więcej

Informacja o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest: zbycie nieruchomości

OGŁOSZENIE

AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest: zbycie nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 53, obejmującej działki o numerach ewid.:  75/15 obr. ewid. 008, 14/38 obr. ewid. 010, 1/4 obr. ewid 010,

dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1.

23.01.2018 | Aktualności
więcej

Zmiana adresu

Hotel Belwederski w Warszawie.

29.03.2017 | Aktualności
więcej

Zmiana adresu Biura Zarządu Spółki

W związku z przeniesieniem Biura Zarządu Spółki Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. do Warszawy, nastąpiła zamiana adresu do korespondencji.

10.10.2016 | Aktualności
więcej

Komunikat Prasowy

Odkrywcy w Zamku Czocha!

6.07.2016 | Aktualności
więcej

Zmiana adresu

Hotel Ikar w Poznaniu.

30.06.2016 | Aktualności
więcej

Powrót Hoteli!

Hotele Belwederski i Mazowiecki w Warszawie oraz Zamek Czocha w Suchej.

20.05.2016 | Aktualności
więcej

Wsparcie dla dzieci!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. po raz kolejny nie pozostała obojętna na dobro dzieci.

11.04.2016 | Aktualności
więcej

Nasi partnerzy