Aktualności

Wyszukaj artykuł
 • Strona główna
 • »Aktualności

  OGŁOSZENIE O NAJEM POMIESZCZENIA RESTAURACYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO W HOTELU ISKRA ul. Planty 4, 26-600 Radom

  Lokal o charakterze gastronomicznym przeznaczony do wynajęcia, o łącznej powierzchni użytkowej: 320,37 m2, w tym: restauracja wraz z kuchnią i zapleczem (224,37 m2), pomieszczenia gospodarcze w piwnicy (96,00 m2), znajdują się na terenie Hotelu Iskra kategorii trzy gwiazdkowej (***) położonego w Radomiu przy ul. Planty 4. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr RA1R/00013168/3. Przedmiot najmu wykorzystywany będzie na działalność gastronomiczną.

  26.10.2018 | Aktualności
  więcej

  Hotel Royal- wykonanie, ujednolicenie i scalenie kosztorysów inwestorskich. Termin składania ofert przedłużony do 25.09.2018r.

   

  Wykonanie, ujednolicenie i scalenie kosztorysów inwestorskich (szczegółowych) dot. prac budowlanych
  związanych z przebudową oraz pełnobranżowym remontem części „A” Hotelu „Royal” (kamienice
  nr 26 i 27) położonego w Krakowie przy ul. Św. Gertrudy 26-29”, w podziale na 2 części

   

  6.09.2018 | Bez kategorii
  więcej

  Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego Prezes

  Rada Nadzorcza AMW HOTELE Sp. z o.o.ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
  Prezesa Zarządu AMW HOTELE Sp. z o.o.

  2018-06-14 HOTELE Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego Prezes

  19.06.2018 | Aktualności
  więcej

  Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego Wiceprezes

  Rada Nadzorcza AMW HOTELE Sp. z o.o.ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
  Wiceprezesa Zarządu AMW HOTELE Sp. z o.o.

  2018-06-14 HOTELE Ogłoszenie postępowania kwalifikacynego Wiceprezes

  19.06.2018 | Aktualności
  więcej

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego Hotelu Royal w Krakowie

  Postępowanie unieważnione

   

   

   

   

  W postępowaniu, którego przedmiotem jest „wykonanie I etapu kompleksowych robot budowlanych polegających na remoncie i przebudowie  elewacji oraz dachu kamienicy nr 26 Hotel” Royal” zlokalizowanego w Krakowie przy ulicy. św. Gertrudy 26-29″

   

   

  14.05.2018 | Aktualności
  więcej

  Postępowanie przetargowe o zbycie nieruchomości (oznaczonej jako działka nr 6/11) przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu.

  OGŁOSZENIE

  AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

  informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest:

  zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej, obejmującej działkę o numerze ewid.:  6/11 obr. ewid. 0050 Karłowice AM-13, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00203858/2.

  30.04.2018 | Aktualności
  więcej

  Postępowanie przetargowe o zbycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Sołtysowickiej 15 we Wrocławiu.

  OGŁOSZENIE:

  AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

  informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest:

  zbycie nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 15, obejmującej działkę o numerze ewid.:  1/15 obr. ewid. 0050 Karłowice AM-17, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr

  WR1K/00224631/8

   

   

  30.04.2018 | Aktualności
  więcej

  Postępowanie przetargowe o zbycie nieruchomości gruntowej Hotelu Ułan w Grudziądzu

  AMW HOTELE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie zbycia nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 53, obejmującej działki o numerach ewid.:  75/15 obr. ewid. 008, 14/38 obr. ewid. 010, 1/4 obr. ewid 010, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1, zawiadamia, iż postępowanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki, Uchwałą Zarządu z dnia 20.03.2018 r. z wynikiem pozytywnym, tj. z wyłonieniem nabywcy. 

   

  OGŁOSZENIE

  AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest: zbycie nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 53, obejmującej działki o numerach ewid.:  75/15 obr. ewid. 008, 14/38 obr. ewid. 010, 1/4 obr. ewid 010,

  dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1. UŁAN – Ogłoszenie pełne 2017„Zasady zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW Hotele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie”Wzór ofertyUŁAN – Załącznik nr 1 do oferty

  21.02.2018 | Aktualności
  więcej

  Wyniki postępowania przetargowego

  Zarząd AMW HOTELE Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego w przedmiocie zbycia nieruchomości obejmującej działki o numerach ewid. 75/15 obr. 008, 14/38 obr. 010, 1 /4  obr. 010, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 53 zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” zakończyło się wynikiem negatywnym , tj. bez wyłonienia nabywcydodaj tłumaczenie

  13.02.2018 | Aktualności
  więcej

  Regulamin Reklamowo – Promocyjny

   

   

  Regulamin Reklamowo-Promocyjny AMW HOTELE Sp. z o.o. na 2018 rok.

  5.02.2018 | Bez kategorii
  więcej

  Informacja o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest: zbycie nieruchomości

  OGŁOSZENIE

  AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest: zbycie nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 53, obejmującej działki o numerach ewid.:  75/15 obr. ewid. 008, 14/38 obr. ewid. 010, 1/4 obr. ewid 010,

  dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1.

  23.01.2018 | Aktualności
  więcej

  Postępowanie na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki AMW HOTELE Sp. z o. o.

  Rada Nadzorcza Spółki AMW HOTELE Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ulica św. Jacka Odrowąża 15 ogłasza postępowanie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki AMW HOTELE Sp. z o.o. za lata obrotowe 2017 – 2018.

  Oferty należy składać na piśmie nie później niż w terminie do 10 listopada 2017 r., w sekretariacie Spółki 03-310 Warszawa, ul. Św. Jacka Odrowąża 15 do godz. 14.00 w zapieczętowanej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2017-2018″.

  18.10.2017 | Bez kategorii
  więcej

  Komunikat o zamknięciu dwóch hoteli

  AMW HOTELE Sp. z o. o., pragnie poinformować, że swoją działalność zakończyły dwa hotele należące do Spółki, są to: Hotel Bliza w Wejherowie oraz Hotel Neptun w Gdyni.

   

  Jednocześnie zapraszamy do pozostałych 15 naszych hoteli.

  5.10.2017 | Bez kategorii
  więcej

  Zmiana adresu

  Hotel Belwederski w Warszawie.

  29.03.2017 | Aktualności
  więcej

  Zmiana adresu Biura Zarządu Spółki

  W związku z przeniesieniem Biura Zarządu Spółki Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. do Warszawy, nastąpiła zamiana adresu do korespondencji.

  10.10.2016 | Aktualności
  więcej

  Komunikat Prasowy

  Odkrywcy w Zamku Czocha!

  6.07.2016 | Aktualności
  więcej

  Zmiana adresu

  Hotel Ikar w Poznaniu.

  30.06.2016 | Aktualności
  więcej

  Powrót Hoteli!

  Hotele Belwederski i Mazowiecki w Warszawie oraz Zamek Czocha w Suchej.

  20.05.2016 | Aktualności
  więcej

  Wsparcie dla dzieci!

  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. po raz kolejny nie pozostała obojętna na dobro dzieci.

  11.04.2016 | Aktualności
  więcej

  Szlachetna Paczka!

  Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

  15.12.2015 | Aktualności
  więcej

  Hotele partnerskie

  Mamy nowego partnera w biznesie!

  3.08.2015 | Aktualności
  więcej

  ROYAL KRAKÓW- najem pomieszczeń biurowych(170,86 m2)

  Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków posiada pomieszczenia biurowe do wynajęcia, zlokalizowane w Hotelu Royal w Krakowie.

  28.07.2015 | Aktualności
  więcej

  ROYAL KRAKÓW- najem pomieszczeń komercyjnych (60,68 m2)

  Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków posiada pomieszczenia komercyjne do wynajęcia, zlokalizowane w Hotelu Royal w Krakowie.

  28.07.2015 | Aktualności
  więcej

  Akcja na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA”.

  Już kolejny rok wspieramy Akcję Odnowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Przyłącz się do nas i PODZIEL SIĘ SWOIM SZCZĘŚCIEM!

   

  22.04.2015 | Aktualności
  więcej

  Specjalne wyróżnienie Hotelu Iskra w Radomiu.

  Głosowanie na HOTEL ROKU 2015 uważamy za otwarte. Hotel Iskra prosi o poparcie!

  #hoteleWAM #HotelIskra #HotelRoku2015

  6.03.2015 | Aktualności
  więcej

  Podziel się swoim szczęściem

  Już od kilku lat wspieramy akcję Fundacji Uniwersytetu Szpitala Dziecięcego w Krakowie PODZIEL SIĘ SWOIM SZCZĘŚCIEM!

  26.01.2015 | Aktualności
  więcej

  Szlachetna Paczka!

  Jest nam niezmiernie miło podzielić się z Państwem informacją, że na koniec 2014 roku, udało nam się znaleźć w drużynie SZLACHETNEJ PACZKI, organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna.

  Załączamy krótką fotorelację.

  Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ponownie uda nam się przyłączyć do akcji!

  23.01.2015 | Aktualności
  więcej

  Szukasz pracy? Aplikuj!

  Grupa Hoteli WAM zachęca do przesyłania CV kandydatów, dla których hotelarstwo to nie tylko sposób życia, ale przede wszystkim pasja. Entuzjazm do pracy oraz nastawienie do klienta są jednym z najważniejszych atutów, które cenimy w naszych hotelach, gdyż dzięki temu jesteśmy pewni, że Goście powrócą do naszych obiektów.

  19.01.2015 | Kariera
  więcej
  

  Nasi partnerzy