Aktualności

Wyszukaj artykuł
 • Strona główna
 • »Archiwum

  Postępowanie przetargowe o zbycie nieruchomości (oznaczonej jako działka nr 6/11) przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu.

  OGŁOSZENIE

  AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

  informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest:

  zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej, obejmującej działkę o numerze ewid.:  6/11 obr. ewid. 0050 Karłowice AM-13, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00203858/2.

  30.04.2018 | Aktualności
  więcej

  Postępowanie przetargowe o zbycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Sołtysowickiej 15 we Wrocławiu.

  OGŁOSZENIE:

  AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

  informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest:

  zbycie nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 15, obejmującej działkę o numerze ewid.:  1/15 obr. ewid. 0050 Karłowice AM-17, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr

  WR1K/00224631/8

   

   

  30.04.2018 | Aktualności
  więcej
  

  Nasi partnerzy