Aktualności

Wyszukaj artykuł
 • Strona główna
 • »Archiwum

  Postępowanie przetargowe o zbycie nieruchomości gruntowej Hotelu Ułan w Grudziądzu

  AMW HOTELE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie zbycia nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 53, obejmującej działki o numerach ewid.:  75/15 obr. ewid. 008, 14/38 obr. ewid. 010, 1/4 obr. ewid 010, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1, zawiadamia, iż postępowanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki, Uchwałą Zarządu z dnia 20.03.2018 r. z wynikiem pozytywnym, tj. z wyłonieniem nabywcy. 

   

  OGŁOSZENIE

  AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest: zbycie nieruchomości gruntowej  zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 53, obejmującej działki o numerach ewid.:  75/15 obr. ewid. 008, 14/38 obr. ewid. 010, 1/4 obr. ewid 010,

  dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1. UŁAN – Ogłoszenie pełne 2017„Zasady zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW Hotele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie”Wzór ofertyUŁAN – Załącznik nr 1 do oferty

  21.02.2018 | Aktualności
  więcej

  Wyniki postępowania przetargowego

  Zarząd AMW HOTELE Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego w przedmiocie zbycia nieruchomości obejmującej działki o numerach ewid. 75/15 obr. 008, 14/38 obr. 010, 1 /4  obr. 010, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 53 zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” zakończyło się wynikiem negatywnym , tj. bez wyłonienia nabywcydodaj tłumaczenie

  13.02.2018 | Aktualności
  więcej

  Regulamin Reklamowo – Promocyjny

   

   

  Regulamin Reklamowo-Promocyjny AMW HOTELE Sp. z o.o. na 2018 rok.

  5.02.2018 | Bez kategorii
  więcej

  Nasi partnerzy