Aktualności

Wyszukaj artykuł
 • Strona główna
 • »Archiwum

  Informacja o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest: zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 53.

   

  Warszawa, dnia 30 listopada 2017 r.

   

  OGŁOSZENIE

  AMW HOTELE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, informuje o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest:

  zbycie nieruchomości gruntowej 

  zabudowanej budynkiem Hotelu „Ułan” wraz z istniejącą infrastrukturą, położonej

  w Grudziądzu przy ul. Legionów 53, obejmującej działki o numerach ewid.: 

  75/15 obr. ewid. 008, 14/38 obr. ewid. 010, 1/4 obr. ewid 010,

  dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi

  księgę wieczystą nr TO1U/00032108/1.

  Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi:  1 175 000,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 

  Oferty należy złożyć do dnia 05.01.2018r. do godz. 13:00 na adres: AMW HOTELE Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Św. Jacka Odrowąża 15.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2018r. o godz. 13:30 w biurze Zarządu Spółki .

   

   

  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz warunków przystąpienia  do przetargu zawarte są w załącznikach.

  30.11.2017 | Bez kategorii
  więcej

  Nasi partnerzy